Hasičská pouť na sv. Hostýně je ZRUŠENA bez náhrady!  

 

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pátek 14 Kvě 2021
Home OR prevence Zápisy z jednání ORP Zápis z jednání ORP dne 25.2.2010
Zápis z jednání ORP dne 25.2.2010 Tisk Email
Napsal uživatel Vlastimil Nevařil   
Úterý, 06 Duben 2010 14:12

Zápis z jednání odborné rady konané dne 25.2.2010 na OSH ve Zlíně.

 1)       Zahájení – ing. Bernátík na jednání přivítal nové referenty prevence z jednotlivých okrsků a ředitele odboru prevence HZS ZK ing. Františka Vańka. 

2)       p. Ing. Vaněk
-          změna působení referentů prevence
-          obecná propagace ve školách a besedách s občany
-          možno provádět přednášky na školách; neprovádět ve 2 a 6 třídě, kde přednáší členové HZS
-          referenti prevence mohou v obci provádět názornou propagaci ve vývěsních skříňkách pomocí propagačních materiálů-          byly vybrány předurčené jednotky v rámci ochrany obyvatelstva JSDHO Neubuz a Jaroslavice a uvažuje se s pomocí referentů starostům obcí
-          propagace topné sezony ve vztahu k občanům. 

3)       p. Ing. Bernátík
-          seznámil přítomné s přípravou IV. řádného sjezdu SH ČMS, který proběhne v červenci v Ostravě a kde bude taky volen náměstek starosty, který mít na starosti oblast prevence a ochrany obyvatel.
-          Provedl volby vedoucího okresní odborné rady prevence. Vyzval přítomné, aby se přihlásili jako kandidáti na pozici vedoucího odborné rady. Zájem projevil Vít Blaha, Josef Jakuba a Miroslav Bureš. Po dohodě referentů byla provedena volba aklamací, kde Vít Blaha získal 3 hlasy, Josef Jakuba 9 hlasů a Miroslav Bureš 0 hlasů. Dále proběhla volba zástupce vedoucího OR a tím se stal Vít Blaha, který získal 12 hlasů.
Vedoucím okresní odborné rady prevence ve volebním období 2010-2014  se stal Josef Jakuba z SDH Podkopná Lhota.

4)       p. Jakuba
Poděkoval přítomným referentům prevence za důvěru, kterou dostal při volbách.
-          seznámil s vyhlášením a průběhem soutěže PO očima dětí a předal propozice, aby referenti mohli působit na jednotlivá školská zařízení v jejich okrscích
-          dále podal informaci o přípravě zkoušek Preventista III. a II. Stupně a podmínkách  získání této odbornosti v jednotlivých sborech
-          podány informace z ústřední odborné rady
-          požádal přítomné o doplnění pracovního plánu při dalším jednání
-          byly pevně určeny termíny jednání, a to 3.6., 2.9. a 4.11.2010 v 16. hodin na OSH ve Zlíně. 

5)       p. Ing. Bernátík
-          seznámil s přípravou voleb funkcionářů OSH Zlín v Sazovicích, které proběhne dne 20. března 2010
-          hovořil o podpoře členů do jednotlivých funkcí v ústředí SH ČMS
Ing. Hanák – člen vnitroorganizační rady
PhDr. Juráň – vedoucí kontrolní a revizní rady                       
Jakuba – člen rady prevence
                       
Pumprla – člen výkonného výboru
                       
Juřena – vedoucí aktivu zasloužilých hasičů
-          informoval o spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou. 

6)       p. Jakuba na závěr poděkoval za účast při jednání p. Ing. Vaňkovi, starostovi Ing.Bernátíkovi a ostatním členům odborné rady.